nedjelja, 29. travnja 2012.

29.04.2012. :)

Great title, right? :D
So I didn't like the new blogger look so I came back to the old one and I was great with it.. I am not glad I have to use it now :(
I am still into eBay as you can see (this is my second post in april, shame on me).
Excuse my cuticels and dry skin, I saw it on some pics and was horrified.. I am trying to find Afrodita's cuticle oil but apparently they don't sell one here.. I didn't have these problems earlier, I guess I'm gettig old :D
Divan naslov, jelde? :D
I tako se meni nije sviđao novi izgled bloggera pa sam se vratila na onaj stari i bila sam super s njim. Nije mi drago što ga ipak moram koristit novi sad :(
 Još uvijek visim na eBay-u kao što možete vidjeti (ovo je moj drugi post u aprilu, sram me bilo).
Zanemarite moje kutikule i suhu kožu,  vidjela sam ih na nekim slikama i zgrozila se.. Pokušavam naći Afroditino ulje za kutikule ali ih ne prodaju ovdje izgleda.. Nisam imala ovih problema ranije, haman starim :D
______________________________________________________________________

1. Miss Sporty 330 that I  got it from Nail Stories and  some dots on it with Run forest, run (Catrice).
1. Miss Sporty 330 koji sam dobila od Nail Stories i neke tačkice na njemu sa Run forest, run (Catrice).


______________________________________________________________________

2. Essence (Colour & go) - Icy princess and black parts with Astor (Fash'n studio) 08;
2. Essence (Colour & go) - Icy princess  crni dijelovi sa Astor (Fash'n studio) 08;


______________________________________________________________________

3.I think I took this idea from someone, I just don't know from who :) Base color is Astor - Bark.
3.Mislim da sam ovu ideju uzela od nekog, samo ne znam od koga :) Bazna boja je Astor - Bark.


______________________________________________________________________

4.Essence (Legends of the sky) - I wear my flying goggles at night; Used my fan brush to add brown and white color, added black stripes (they are not supposed to be zebra stripes since I want to make zebra print once :D)
4.Essence (Legends of the sky) - I wear my flying goggles at night; Koristila sam četkicu u obliku lepeze da dodam smeđu i bijelu boju, dodala crne linije (nisu zamišljene da budu zebrine linije jer želim napraviti zebra uzorak jednom :D)


(I ordered this oversized ring that Biberlee once suggested, love it (: )
(Naručila sam ovaj preveliki prsten koji je Biberlee jednom predložila, super mi je (: )
______________________________________________________________________

5. This idea is taken from  here, I didn't change almost nothing since I thought it's supercute ^^
5.Ova ideja je uzeta odavdje, nisam promijenila skoro pa ništa jer sam mislila da je preslatka ^^


______________________________________________________________________

I left out haul pics from this post since I need to update them :) But here are other two instead :)
The cat and rainbows (there were two), took them while photographing my nails :)
Izostavila sam slike haula iz ovog posta jer ih moram  ažurirati :) Ali evo druge dvije umjesto njih :) Mačak i duge (bile su dvije), uslikala sam ih dok sam fotografisala nokte :)______________________________________________________________________

I am going to see what I've missed on your blogs now.
Hope you like Smurfs since my next mani is a smurftastic review :)
Thank you for stoping by :)
Sad idem vidjeti šta sam propustila na vašim blogovima.
Nadam se da volite Štrumfove jer je moja sljedeća manikura štrumfastična rezencija :)
Hvala što ste svratile :)

ponedjeljak, 9. travnja 2012.

Photo inspired manicure

Hey everyone, hope you are all well.
I am glad to see that most of you are still "blogactive" since I can't brag that I am too :D I am now into eBay, hanging there and spending money all day long :shy: I knew about it before too but just recently got my own card and the fun began :)
Nails!
This manicure is photo inspired, as title says. I saw the photo on the Google and downloaded it, so I can do a similar manicure.
Mahanje svima, nadam se da ste dobro.
Drago mi je vidjeti da je većina vas još uvijek "blogoaktivna" jer se ja ne mogu pohvaliti da sam i sama takva :D Sva sam u Ebay-u, visim tamo i trošim pare :stidni: Znala sam za njega i prije ali sam tek skoro nabavila svoju karticu i zabava je počela :)
Nokti!
Ova manikura je inspirisana fotografijom, kao što sam naslov kaže. Sliku sam vidjela na Google-u i skinula je, da bih mogla napraviti sličnu manikuru.


I left out the clouds since my nails are too short for that. Base color is Essence - Fall for me.
Izostavila sam oblake jer su mi nokti prekratki za toga. Bazna boja je Essence - Fall for me.


 First one on the daylight, second one with the flash.
Prva na dnevnoj svjetlosti, druga sa blicem.

I am really satisfied how this spring nails turned out :) Even the lady in the bank (that I saw for first time in my life) told me they are so cute, creative and bautiful ^^ I was so happy :)
Stvarno sam zadovoljna kako su ovi proljetni nokti ispali :) Čak mi je i teta u banci (koju sam vidjela prvi put u životu) rekla da su tako slatki, kreativni i lijepi ^^ Bila sam baš hepi :)

_______________________________________________________________________

After this one I tried my version of Ombré manicure :)
Nakon ove isporbala sam svoju verziju Ombré manikure :)


Again first one - daylight, scond one - flash;
Opet prva - dnevna svjetlost, druga - blic.


Colors (from pinky to thumb) - Catrice (Am I blue or green?); Gabrini Elegant 324; Gabrini Elegant MC (M10); Gabrini matt (397) and added TC to it; Essence - Whoom boom (Chacalaca); and the stapming from Bundle monster BM 11.
Boje (od malog prsta do palca) - Catrice (Am I blue or green?); Gabrini Elegant 324; Gabrini Elegant MC (M10); Gabrini matt (397) i dodala mu top coat; Essence - Whoom boom (Chacalaca); i pečatiranje sa Bundle monster BM 11.

_______________________________________________________________________  

My sister liked my mani no.5 from last post and she wanted something similiar. She chose Golden rose 344 as the base color.
Mojoj seki se svidjela manikura br. 5  iz prošlog posta i htjela je nešto slično. Izabrala je Golden rose 344 kao baznu boju: 

_______________________________________________________________________  

And the "tiny" haul for the end :) Thank you for reading :)
I "malecki" haul za kraj :) Hvala što ste čitale :)


Translation